Stedelijke vernieuwing

 

Gebiedsontwikkeling, grond- en ruimtelijk beleid

 • Donkers, H. (2011). Gebiedsontwikkeling op zijn Valenciaans. Geografie.  Vaktijdschrift voor geografen, 20 (6), 33-35.
 • Donkers, H. & Spierings, N. (2011). Wild wonen in de Hollandse polder. Geografie.  Vaktijdschrift voor geografen, 20 (1), 8-11.
 • Donkers, H. (2005). De opmars van de privaat beheerde woondomeinen in Nederland. Geografie.  Vaktijdschrift voor geografen, 14 (8), 26-29.
 • Donkers, H. (2004). Het GlasKasTeel. Toppunt van innovatief ruimtegebruik. Geografie.  Vaktijdschrift voor geografen, 13 (6), 22-26.
 • Donkers, H. (2004). Wonen in een hekwerkwijk in Zuid-Afrika. Geografie.  Vaktijdschrift voor geografen, 13 (2), 28-31.
 • Donkers, H. (2002). Wim Derksen (directeur Ruimtelijk Planbureau): “Het Ruimtelijk Planbureau wil het debat over de ruimtelijke ordening verdiepen”. Geografie.  Vaktijdschrift voor geografen, 11 (6), 20-23.
 • Donkers, H. (2002). Interactieve beleidsvorming: schaamlap voor de overheid? Tijdschrift voor de Leefomgeving, 113 (2), 12-14.
 • Donkers, H. (2002). Rode contouren trek je niet even op een vrijdagnamiddag. Tijdschrift voor de Leefomgeving, 113 (3), 20-22.
 • Donkers, H. (2002). Wim Derksen (directeur Ruimtelijk Planbureau): “Ruimtelijk beleid is te veel zondagsbeleid”. Tijdschrift voor de Leefomgeving, 113 (3), 14-15+18.
 • Donkers, H. (2001). ‘Californisering’ van de ruimtelijke ordening. Geografie.  Vaktijdschrift voor geografen, 10 (2), 4.
 • Donkers, H. (2001). Grondbeleid Paars II te ingewikkeld. Geografie.  Vaktijdschrift voor geografen, 10 (4), 36-39.
 • Donkers, H. (2001). Hoe haal je het beste uit twee partijen. Mariënburg PPS-succes. Tijdschrift voor de Leefomgeving, 112 (3), 12-14.
 • Donkers, H. (2001). Hoogleraar grondbeleid Korthals Altes: Nota Grondbeleid verzwakt regierol gemeenten. Tijdschrift voor de Leefomgeving, 112 (2), 8-9.
 • Donkers, H. (2001). Remkes’ kruistocht voor meer vrije kavels. Tijdschrift voor de Leefomgeving, 112 (4), 12-14.
 • Donkers, H. (2001). Staatssecretaris Remkes wil eenvormigheid Vinex-wijken doorbreken: Meer vrije kavels en particuliere bouw leiden tot meer variatie. Geografie.  Vaktijdschrift voor geografen, 10 (november), 18-21.
 • Donkers, H. (2001, Juni 1). Paarse aarde. Grondpolitiek maakt ruimtelijke ordening nog ingewikkelder.”. NRC Handelsblad, pp. 12.
 • Donkers, H. (2000). De stelling ‘hoe integraler, hoe beter’ gaat niet op. Steeds, 21 (21), 2-3.
 • Donkers, H. (2000). Integraliteit een toverspreuk? Tijdschrift voor de Leefomgeving, 111 (5), 34-35.
 • Donkers, H. (2000). Zetten-Andelst: een nieuwe stationslocatie in de Betuwe. Invulling tussengebied complexe aangelegenheid. Steeds, 5 (19), 2-3.
 • Donkers, H. (1999). ‘Vooraan in planvorming al meesturen’. Van traditioneel grondbedrijf naar pro-actief ontwikkelingsbedrijf. Steeds, 16, 4-6.
 • Donkers, H. (1999). Interactieve planvorming op lokaal niveau loont. Praktijkvoorbeelden uit Dordrecht en Groningen. Geografie.  Vaktijdschrift voor geografen, 8 (2), 28-31.
 • Donkers, H. (1999, Januari 13). Het juiste bedrijf op de juiste plek. NRC Handelsblad Bijlage Mens & Bedrijf
 • Donkers, H. (1999, September 1). Snelle jongens die zich aan de regels houden. Gemeentelijke ambtenaren versus projectontwikkelaars. NRC Handelsblad Bijlage Mens & Bedrijf
 • Donkers, H. (1998). Interactieve planvorming: Betere plannen met meer draagvlak. Tijdschrift voor de Leefomgeving, 109 (4), 12-14.
 • Donkers, H. (1998). Prof. Dirk Frieling: “Parlementaire toekomstverkenning nodig voor Nederland 2030”. Tijdschrift voor de Leefomgeving, 109 (2), 8-9.
 • Donkers, H. (1998). ROM-aanpak: poldermodel avant la lettre. Tijdschrift voor de Leefomgeving, 109 (3), 24-28.
 • Donkers, H. (1997). Stadteland. Nieuwe coalities tussen stad en platteland. Heidemij Tijdschrift. Vakblad voor de Leefomgeving, 108 (5), 4-9.
 • Donkers, H. (1997). Winy Maas: Lichte steden in plaats van saaie Vinexen. Heidemij Tijdschrift. Vakblad voor de Leefomgeving, 108 (1), 8-9.
 • Donkers, H. (1996) Grotere grondmobiliteit voor meer natuur. ’s Graveland/Arnhem: Vereniging Natuurmonumenten en Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (12p)

 • Donkers, H. (1996, April 11). Het landgoed als de nieuwe toplocatie. NRC Handelsblad Bijlage Mens & Bedrijf
 • Horlings, L.G. & Donkers, H. (1995). Erfpacht opeens waardeloos; overheid wil contracten in Flevoland niet verlengen. Oogst, 8 (51-52), 14-15.

Plattelandsvernieuwing