Nieuw verbond tussen Waddenzee en waddenkust: Holwerd aan zee (artist impression)
https://www.dropbox.com/s/80c4tvlzhil3qw1/Waddengebied%20vraagt%20om%20onorthodoxe%20oplossingen%20Geografie%20maart%202020%20p.10-14.pdf?dl=0

Henk Donkers, Geografie maart 2020 p. 10-14