Vanuit mijn specialisatie educatieve geografie heb ik me – behalve met journalistiek – ook veel beziggehouden met de ontwikkeling van het middelbaar en hoger onderwijs. Ik heb dat op de volgende manieren gedaan:

 • Als leraar aardrijkskunde in het middelbaar onderwijs (zes jaar)
 • Als wetenschappelijk medewerker bij het Geografisch en Planologisch Instituut van de Katholieke Universiteit Nijmegen (nu Radboud Universiteit). Ik heb me daar o.a. bezig gehouden met schoolnabije en praktijkgerichte leerplanontwikkeling, vooral op het gebied van ‘Ekonomie, ruimte en politiek’ (ruimtelijke ongelijkheid/onrechtvaardigheid). Zie daarvoor o.a. De onderontwikkeling van de Derde Wereld. Latijns-Amerika als voorbeeld (1980) en Sardegna colunia? Een leerplaneenheid over regionale onderontwikkeling in Italië: een affektieve benadering. (1981)

 • Als wetenschappelijk medewerker en projectleider van diverse projecten aan het Studiecentrum voor Vredesvraagstukken van de Katholieke Universiteit Nijmegen
  • INVRO (Introductie van Vredesonderwijs/mondiale vorming in het voortgezet onderwijs). Zie daarvoor o.a. Maatschappelijke problemen pedagogisch vertalen en Voor spek en bonen.
  • EPOS (Educatief Project Ontwikkelingssamenwerking) o.l.v. de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) in Enschede en gericht op ontwikkelingseducatie in de benedenbouw van het voortgezet onderwijs. Zie daarvoor o.a. Gezondheid: recht of voorrecht?
  • LNO (Landelijk Netwerk Ontwikkelingseducatie) o.l.v. het Algemeen Pedagogisch Studiecentrum (APS) in Amsterdam en gericht op de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Zie daarvoor o.a. De schuldvraag. De Derde Wereld in de maalstroom van het internationaal kapitaalverkeer (1988; voor het vak economie), Ontwikkelingssamenwerking in Nederland. Lessenserie voor het vak maatschappijleer (1988) en Milieu en duurzame ontwikkeling in Indonesië (1989; voor het vak aardrijkskunde)
  • onzeWereld-Spiegel, een jaarlijkse uitgave van het derde-wereld-tijdschrift onzeWereld, bedoeld voor leerlingen in het middelbaar onderwijs
 • Als medewerker van de Universitaire School voor Beleidswetenschappen en van het Onderwijscentrum van de Faculteit der Managementwetenschappen( mede)ontwikkelaar van
  • Onderwijsblokken probleemgestuurd onderwijs (PGO) o.a. Blik op beleid
  • Cursussen Communicatieve Vaardigheden (CV), voor studenten beleidswetenschappen; in 1996 winnaar van de eerste Universitaire Onderwijsprijs (25.000 gulden)
  • Cursussen Academische Vaardigheden (AV) voor studenten omgevingswetenschappen en bedrijfswetenschappen.
 • Als medewerker van de sectie Geografie, planologie en milieu (her)ontwikkeling van Academische Vaardigheden, Politiek en beleid voor de Omgeving, Leerproject 1, Voorbereiding bachelorthesis (VoBaThe), Factor Aarde
 • Als medewerker van de Faculteit der Letteren cursus journalistieke basisvaardigheden binnen de minor journalistiek.
 • Als medewerker van het Universitair Talencentrum (later Radboud In’to Languages) cursussen wetenschapsjournalistiek voor promovendi. Zie Journalistiek schrijven voor krant en vakblad (2000) en Journalistiek schrijven voor het hoger onderwijs (2010)

  

 • Als auteur van artikelen over het middelbaar en hoger onderwijs voor o.a. NRC Handelsblad, Geografie, Geografie Educatief