Henk Donkers

Geograaf en (wetenschaps)journalist

Month: September 2018

Kaapstad & Day Zero

De afgelopen jaren hadden veel wereldsteden problemen met hun drinkwatervoorziening (Barcelona, Sao Paulo, Rome, Los Angeles, Melbourne). Door de toenemende verstedelijking en de toenemende waterschaarste worden dat er steeds meer. Eerder legden steden hun inwoners al beperkingen op in hun drinkwatergebruik, maar geen stad is daar zo ver in gegaan als Kaapstad in 2018. Kaapstad was de eerste wereldstad waar Day Zero dreigde, de dag dat er geen water meer uit de kraan komt. Uiteindelijk ging deze in 2018 niet door, mede dankzij strenge rantsoenering van het drinkwatergebruik. Wat kunnen andere wereldsteden leren van de ervaringen van Kaapstad, welke lessen kunnen zijn er uit trekken? Laat Kaapstad een wake up call voor hen zijn.

Het artikel verscheen in het septembernummer van Geografie en is afgesloten in mei. Sindsdien is het peil van de zes stuwmeren die Kaapstad van water voorzien, door de winterregens weer gestegen tot 66% van hun capaciteit.

https://www.dropbox.com/s/ao576l6v2ukg17w/Kaapstad%20%26%20Day%20Zero%20Geografie%202018%20sept.%206-12.pdf?dl=0

Afscheidsinterview in VOX, onafhankelijk magazine van de Radboud Universiteit

https://www.dropbox.com/s/ix8r18x1ekg2b3i/Onderwijsman%20Henk%20Donkers%20stond%20liever%20in%20de%20NRC%20VOX%20interview.pdf?dl=0

© 2023 Henk Donkers

Theme by Anders NorenUp ↑