Fairbourne aan het westkust van Wales tijdens een storm in 2014. Waterstaatkundige werken beschermen het dorp nu nog enigszins tegen overstromingen. Zeespiegelstijging a.g.v. klimaatverandering maakt bescherming op den duur onhoudbaar. De komende 40 jaar wordt het dorp ontmanteld. Fairbourne is een living lab voor gemeenschappen die door klimaatverandering bedreigd worden.
Aan de Engelse Noordzeekust liggen de dorpen Bacton en Walcott en een belangrijke gasterminal. Ze worden bedreigd door kusterosie a.g.v. zeespiegelstijging en klimaatverandering. Met zandsuppleties (zandmotor) probeert men tijd te kopen om op de (middel)lange termijn bebouwing landinwaarts te verplaatsen (georganiseerde terugtrekking)