Als boerenzoon ben ik altijd geïnteresseerd geweest in voedsel, landbouw en plattelandsontwikkeling. Ik heb er artikelen over geschreven voor Geografie, NRC Handelsblad en het Tijdschrift voor de Leefomgeving. Samen met Henk Leenaers stelde ik ook de Bosatlas van het voedsel samen.

Artikelen

In de Verenigde Staten wonen 23,5 mensen in zogenaamde food deserts, gebieden waar mensen geen toegang hebben tot vers en gezond voedsel omdat er geen supermarkten zijn. Politici, ngo’s en bedrijven proberen daar wat aan te doen, met wisselend succes.

Door industrialisering, globalisering en voedselschandalen is het vertrouwen van veel consumenten in het bestaande voedselsysteem afgenomen. Ze willen kortere ketens, direct contact met de producent en meer grip op de voedselproductie. Ze willen ‘food with a farmer’s face’.

Sinds een paar jaar geldt quinoa, het wondergraan van de Inca’s, als superfood en is het een hype in het westen.  De prijzen verdrievoudigden. Quinoa groeit op de droge hoogvlaktes van Bolivia, Peru en Ecuador. Sinds vorig jaar wordt het ook in Nederland verbouwd. In één jaar vertienvoudigde het areaal. Gaat de verbouw hier niet ten koste van boeren in Bolivia?

Na de val van het communisme in 1991 voorspelden deskundigen het einde van de enorme landbouwbedrijven in Rusland. Anno 2009 domineren de geprivatiseerde opvolgers van de kolchozen en sovchozen de Russische landbouw echter nog steeds. Oane Visser onderzocht waarom.

 • Donkers, H. (2008). Wereldbevolking afhankelijker van Europese voedselproductie. Vaktijdschrift voor geografen, 17 (8), 12-13.
 • Donkers, H. (2006). Wie geeft de Chinezen te eten?  Geografie. Vaktijdschrift voor geografen, 15 (9), 26-30.

Dankzij de globalisering groeit de Chinese economie razendsnel en stijgen de inkomens, vooral in de steden. Gevolg: een sterk stijgende vraag naar voedsel, vooral naar vlees, vis, eieren, melk en bier. Voor de productie daarvan is veel graan nodig. Gaat China, dat over relatief weinig landbouwgrond en water beschikt, daar zelf in voorzien? Of doet het een beroep op de wereldmarkt?

 • Donkers, H. (1999, November 17). Een pleidooi voor de kleinere boer. De verborgen kracht van de Nederlandse landbouw. NRC Handelsblad Economie
 • Donkers, H. (1997, Mei 2). Een slimme boer bedenkt iets nieuws. NRC Handelsblad
 • Donkers, H. (1997). De stad ontdekt de zorgboerderij. Heidemij Tijdschrift. Vakblad voor de Leefomgeving, 108 (5), 28-31.
 • Donkers, H. (1996, Oktober 15). Innoverende boeren verdienen meer steun. NRC Handelsblad Bijlage Mens & Bedrijf
 • Donkers, H. (1996, April 25). Waterbesparend schuim zet tuinbouw op zijn kop. NRC Handelsblad Bijlage Mens & Bedrijf
 • Donkers, H. & Horlings, L.G. (1995). Boer en bedrijfsstijl: milieubeleid in de landbouw te uniform. Geografie Educatief, 4 (3), 4-11.
 • Donkers, H. (1995, Juli 21). Boeren in een doodlopende rivier. NRC Handelsblad Bijlage Wetenschap & Onderwijs Artikel gaat over de Fayoum in Egypte.
 • Donkers, H. (1995, April 6). Boeren houden alleen van boerennatuur. NRC Handelsblad Bijlage Wetenschap & Onderwijs
 • Donkers, H. (1995, Mei 11). Mest voor India. NRC Handelsblad Bijlage Wetenschap & Onderwijs
 • Donkers, H. (1995, Juni 1). Natuurbeheer als melkkoe. NRC Handelsblad Bijlage Wetenschap & Onderwijs 
 • Donkers, H. (1995, September 7). Pure natuur of boerennatuur? NRC Handelsblad Bijlage Wetenschap & Onderwijs
 • Horlings, L.G. & Donkers, H. (1995). Erfpacht opeens waardeloos; overheid wil contracten in Flevoland niet verlengen. Oogst, 8 (51-52), 14-15.
 • Donkers, H. (1994, December 2). Plattelandsvernieuwing is toverformule voor de boeren. NRC Handelsblad Bijlage Mens & Bedrijf
 • Donkers, H. (1994, Oktober 20). Water en brood. NRC Handelsblad Bijlage Wetenschap & Onderwijs
 • Donkers, H. (1993, November 26). Boer moet bakens verzetten. NRC Handelsblad Economie
 • Donkers, H. (1993, Maart 25). Kaasboer, computerboer, koeienboer, gierboer. NRC Handelsblad Bijlage Wetenschap & Onderwijs
 • Donkers, H. (1992, December 17). Wat is er mis met de landbouw in Afrika? NRC Handelsblad Bijlage Wetenschap & Onderwijs
 • Donkers, H. (1991, August 22). Boerinnen. NRC Handelsblad Bijlage Wetenschap & Onderwijs
 • Donkers, H. (1991, April 11). De horigen van de biotechnologie. Vervanging van kwekersrecht door octrooirecht maakt de boeren van de Derde wereld afhankelijker en rechtelozer dan ze ooit waren. NRC Handelsblad Bijlage Wetenschap & Onderwijs
 • Donkers, H. (1991, Juli 4). Kempense landbouw. NRC Handelsblad Bijlage Wetenschap & Onderwijs
 • Donkers, H., Hoebink, P.R.J. & Leijendekker, M. (1989, Mei 2). De schatkamers van de westerse landbouw. NRC Handelsblad Bijlage Wetenschap & Onderwijs
 • Donkers, H. (1989). “Elk jaar moeten de boeren op de wereld 86 miljoen mensen meer voeden met 24 miljard ton grond minder”. Onzewereld-Spiegel, najaar.
 • Donkers, H. (1989). “In de Derde Wereld bestaan nog landbouwsystemen die zo verfijnd zijn, dat onze westerse landbouwmethoden daarmee vergeleken lomp en bot zijn”. Onzewereld-Spiegel, najaar.
 • Donkers, H. (1989). De graanschuren raken leeg. Wat nu? – De moderne landbouw loopt vast – Traditionele landbouw is beter voor het milieu. Lokale kennis kan niet langer gemist. Onzewereld, mei.
 • Donkers, H. & Hoebink, P.R.J. (1989). Oude rassen beter voor kleine boeren dan moderne hybride zaden. Zaadveredeling voor kleine boeren in Zimbabwe. Dimensie 3, 4. Verscheen ook in het Frans als Donkers, H. & Hoebink, P.R.J. (1989). Les espèces primitives: meilleures pour les petits paysans que les semences hybrides modernes. Amerioration des semences pour les petis paysans du Zimbabwe. Dimension 3, 4.
 • Donkers, H. (1988, April 5). Ecologische landbouw in de tropen. NRC Handelsblad Bijlage Wetenschap & Onderwijs
 • Donkers, H. (1988). Derde Wereld kan tarweval nog ontlopen. FAO ontwikkelt brood uit lokale gewassen. Onzewereld, juli, 10-11.
 • Donkers, H. (1987, August 27). Bacteriën in plaats van kunstmest. Toegepaste wetenschap in Zimbabwe. NRC Handelsblad Bijlage Wetenschap & Onderwijs
 • Donkers, H. (1987, Oktober 20). Biotechnologie in de Derde Wereld. NRC Handelsblad Bijlage Wetenschap & Onderwijs
 • Donkers, H. (1987, September 9). Maiswonder in Zimbabwe kost handenvol geld. Garantieprijzen stimuleren productie, maar leiden ook tot overschotten. NRC Handelsblad Bijlage Mens & Bedrijf
 • Donkers, H. (1987, Oktober 6). Opwaaiende landbouwgronden. NRC Handelsblad Bijlage Wetenschap & Onderwijs
 • Donkers, H. (1987). EU-suikerbeleid: één gulden subsidie per kilo suiker. Onzewereld, oktober.
 • Donkers, H. (1987). Liever pest-resistent dan pesticide-resistent – High tech voor arme boerten – wie stuurt de technologie? Onzewereld, december, 38-41.
 • Donkers, H. (1987). Tarwe, de doodskus voor Afrika. Eet meer brood – Nigeria: de reus heeft honger, maar zijn geld is op – De opmars van de tarwe. Onzewereld, april, 18-25.
 • Donkers, H. (1986, Juli 17). Afrikaans kindermeel tegen kwashiorkor. NRC Handelsblad Bijlage Wetenschap & Onderwijs
 • Donkers, H. (1986, Oktober 23). Slachtoffers van de biotechnologie. NRC Handelsblad Bijlage Wetenschap & Onderwijs
 • Donkers, H. (1986, December 11). Veevoer uit de Derde Wereld. NRC Handelsblad Bijlage Wetenschap & Onderwijs
 • Donkers, H. (1986, Oktober 16). Vis voor de Derde Wereld. NRC Handelsblad Bijlage Wetenschap & Onderwijs
 • Donkers, H. (1986, Mei 15). Weg met de flesvoeding. Borstvoeding voorkomt zuigelingensterfte in Derde Wereld. NRC Handelsblad Bijlage Wetenschap & Onderwijs
 • Donkers, H. (1986). Veevoer uit de Derde Wereld: kan dat? Honger versus mestoverschotten. Tapioca uit Thailand. Onzewereld, december.
 • Donkers, H. (1985). Grote concerns werpen zich op landbouwzaden. Profijtelijke koppelverkoop van zaaigoed en bestrijdingsmiddelen. De Nieuwe Geografenkrant, september.
 • Donkers, H. (1984). Leerlingen en het wereldvoedselvraagstuk. Een pedagogische aanpak. Wereldspiegel, 0, 8-10.
 • Donkers, H. (1984). Stofstormen van 1934: dure les in ecologie. Winderosie bedreigt ook nu nog landbouw in de ‘Dust Bowl’. De Nieuwe Geografenkrant, oktober, 7-9.