In dit overzicht vindt u de boeken die ik alleen of samen met anderen geschreven heb, en de boeken waarin ik een hoofdstuk geschreven heb. Er wordt gewerkt aan het digitaal beschikbaar maken van onderstaande publicaties, voor zover mogelijk.

Ze zijn onderverdeeld in:

 • boeken bestemd voor de vrije verkoop
 • hoofdstukken in boeken bestemd voor de vrije verkoop
 • atlassen (bijdragen qua samenstelling en/of teksten)
 • uitgaven voor externe opdrachtgevers
 • uitgaven in eigen beheer
 • onderwijsuitgaven voor externe opdrachtgevers (vooral Instituut voor Leerplanontwikkeling)

Boeken (vrije verkoop)

 • Donkers, H., Markhorst, S. & Smits, M. (2010). Journalistiek schrijven voor het hoger onderwijs. Bussum: Uitgeverij Coutinho

 • Donkers, H. (2006). Verdwenen Nederland. Nederland in oude schoolwandplaten. Groningen: Wolters-Noordhoff Atlasproducties

 • Donkers, H. & Willems, J. (2002). Journalistiek schrijven voor krant en vakblad. Bussum: Uitgeverij Coutinho

 • Donkers, H. & Willems, J. (1999). Journalistiek schrijven voor krant, vakblad en nieuwe media. Bussum: Uitgeverij Coutinho

 • Donkers, H. (1994). De witte olie. Water, vrede en duurzame ontwikkeling in het Midden-Oosten. Utrecht: Uitgeverij Jan van Arkel

 • Donkers, H. (1981). Sardegna colunia? Een leerplaneenheid over regionale onderontwikkeling in Italië: een affektieve benadering. Nijmegen: Stichting Publikaties SOF

 • Donkers, H. (1980). De onderontwikkeling van de Derde Wereld. Latijns-Amerika als voorbeeld. Nijmegen: Stichting Publikaties SOF

Hoofdstukken in boeken (voor vrije verkoop)

 • Donkers, H. (2008). Water wordt wereldwijd schaarser. In T. Dietz, F. den Hertog & H. van der Wusten (Eds.), Van natuurlandschap tot risicomaatschappij. De geografie van de relatie tussen mens en milieu (pp. 94-105). Amsterdam: Amsterdam University Press
 • Donkers, H. (2004). Journalistiek schrijven. In Carel Jansen, Michaël Steehouder & Maruschka Gijsen (Eds.), Professioneel communiceren. Taal- en communicatiegids (pp. 223-268). Groningen/Houten: Martinus Nijhoff
 • Donkers, H. (2003). De strijd om water: hoe groot is de kans op een wateroorlog? In H. Knippenberg, S. Musterd & B. de Pater (Eds.), Strijd om de ruimte. Conflicten over water, grondgebied en de stad (pp. 35-48). Amsterdam: Aksant
 • Donkers, H. (2001). Ruzie om water. In J.J.E. van Everdingen & J. Goudsmit (Eds.), Gevaar van water, water in gevaar (pp. 179-200). Overveen/Alphen aan den Rijn: Belvedere/Medidact
 • Donkers, H. (1999). Overvloed en schaarste. Polderland zit met water omhoog. In K. Waagmeester (Ed.), O, is dat duurzaam !? Kroniek van duurzaam Nederland (pp. 71-104). Amsterdam: Agora/NCDO
 • Donkers, H. (1998). Israël beslist de strijd om het water in zijn voordeel. In Robert Soeterik (Ed.), 50 jaar Israël – vergeten aspecten, pijnlijke feiten (pp. 64-79). Stichting Palestina Publikaties
 • Donkers, H. (1997). Fresh Water as a Source of International Conflicts: The Water Conflicts between Israel, Jordan and the Palestinians. In Edward.H.P. Brans ‎, Esther.J. De Haan, Jan Rinzema & André Nollkaemper (Eds.), The Scarcity of Water, Emerging Legal and Policy Responses (pp. 135-157). Kluwer Law International
 • Donkers, H. (1996). De strijd om water. In Ruddy Doom & Gerd Nonneman (Eds.), Het Midden-Oosten hertekend (pp. 97-122). Brussel: VUBPress
 • Donkers, H. (1995). Landbouw en natuur: huwelijk of scheiding? In Kees Waagmeester (Ed.), Ontstolen welvaart. Kroniek van duurzaam Nederland (pp. 160-184). Utrecht: Platform voor Duurzame Ontwikkeling / Uitgeverij Jan Mets
 • Donkers, H. (1992). Immigratie als oplossing van onze problemen. Interview met D.J. van de Kaa, demograaf. In Redactie wetenschappen NRC Handelsblad (Ed.), De mond vol tanden. Dertig vraaggesprekken over wat de wetenschap niet weet. (pp. 50-57). Prometheus
 • Donkers, H. (1984). Bouwstenen voor het opzetten van een voedselproject op school. In M. Keijzer (Ed.), Voor spek en bonen. Macht en onmacht in de wereldvoedselvoorziening (pp. 87-92). Amersfoort: De Horstink

Atlassen (bijdragen qua samenstelling en/of teksten)

 • De Bosatlas van de Veiligheid. Groningen: Noordhoff Uitgevers 2017

 • De Bosatlas van het Voedsel. Groningen: Noordhoff Uitgevers 2015

 • De Bosatlas Nederland van Boven. Groningen: Noordhoff Uitgevers 2013

 • De Bosatlas van de energie. Groningen: Noordhoff Uitgevers 2012.

 • De Bosatlas van Nederland Waterland. Groningen: Noordhoff Uitgevers 2010

 • De Bosatlas van Nederland Groningen: Wolters-Noordhoff Atlasproducties 2007

Afbeeldingsresultaat voor bosatlas van nederland

Uitgaven in opdracht (externe opdrachtgevers)

 • Donkers, H. (2000). Van kokers communicerende vaten maken. Werken aan integraliteit in de stedelijke vernieuwing. Arnhem: Arcadis

 • Donkers, H. (2000). Zorg voor nu en later. Hilversum: Onkenhout

 • Donkers, H. (1997). Nieuwe relaties tussen platteland en stad. ANWB/KNHM/CLM
 • Donkers, H. (1996) Grotere grondmobiliteit voor meer natuur. ’s Graveland/Arnhem: Vereniging Natuurmonumenten en Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij

Uitgaven in eigen beheer

 • Buursink, J. & Donkers, H. (Eds.). (1993). Beleidsvernieuwend onderzoek. Staalkaart van vijf jaar AIO- en OIO-onderzoek aan de Faculteit der Beleidswetenschappen van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen
 • Donkers, H. (1994) Handboek Communicatieve Vaardigheden. Nijmegen: Universitaire School voor Beleidswetenschappen
 • Donkers, H. (1992). Onderwijshandboek. Nijmegen: Universitaire School voor Beleidswetenschappen
 • Donkers, H., Erdtsieck, G. & et al. (1982). Regionale problemen en verschillen in Nederland. Nijmegen: Geografisch en Planologisch Instituut KU Nijmegen
 • Donkers, H. (1981). Een universitaire vakgroep en schoolnabije leerplanontwikkeling. Ervaringen van de vakgroep onderwijsgeografie en vakdidactiek. Vakgroeppublikatie Vakgroep Onderwijsgeografie en vakdidactiek, no 7). Nijmegen: Geografisch en Planologisch Instituut KU Nijmegen
 • Donkers, H. (1979). Op weg naar opener leerplannen en naar een meer op de praktijk gerichte leerplanontwikkelingsstrategie. Vakgroeppublikatie Vakgroep Onderwijsgeografie en vakdidactiek, no 3). Nijmegen: Geografisch en Planologisch Instituut KU Nijmegen
 • Donkers, H. (1976). Onderwijs, aardrijkskunde-onderwijs en Population Eduication. Nijmegen, oktober 1976 (180p)

Onderwijsuitgaven in opdracht

 • Donkers, H. & Dalmulder, M. (1989). Milieu en duurzame ontwikkeling in Indonesië. Lessenserie voor het vak aardrijkskunde in de bovenbouw havo/vwo. Enschede: Instituut voor Leerplanontwikkeling
 • Donkers, H. & Keurntjes, M. (1988). De schuldvraag. De Derde Wereld in de maalstroom van het internationaal kapitaalverkeer. Lessenserie voor het vak economie in de bovenbouw havo/vwo. Enschede: Instituut voor Leerplanontwikkeling
 • Donkers, H., Albers, R. & Perrée, H. (1988). Ontwikkelingssamenwerking in Nederland. Lessenserie voor het vak maatschappijleer in de bovenbouw havo/vwo. Enschede: Instituut voor Leerplanontwikkeling
 • Donkers, H. (1988). Ontwikkelingseducatie binnen het vak aardrijkskunde. Enschede: Instituut voor Leerplanontwikkeling
 • Donkers, H. & Gerritsen, R. (1988). Ontwikkelingseducatie binnen het vak maatschappijleer. Enschede: Instituut voor Leerplanontwikkeling
 • Donkers, H. & Keurntjes, M. (1987). Ontwikkelingseducatie in de bovenbouw havo/vwo. Bestaande materialen over ontwikkelingseducatie. Enschede/Nijmegen: Landelijk Netwerk Ontwikkelingseducatie en Studiecentrum voor Vredesvraagstukken, Katholieke Universiteit Nijmegen
 • Donkers, H., Keurntjes, M. & Dalmulder, M. (1987). Ontwikkelingseducatie in de bovenbouw van het havo/vwo. Enschede/Nijmegen: Landelijk Netwerk Ontwikkelingseducatie en Studiecentrum voor Vredesvraagstukken, Katholieke Universiteit Nijmegen
 • Donkers, H., Fleuren, J. & Ruigrok, M. (1987). Leven in Noapara, een dorpje in Bangladesh. Renkum: Koppelkomitee Renkum/Noapara
 • Donkers, H. & Keurntjes, M. (1986). Ontwikkelingseducatie op SIO-scholen. Enschede: Stichting voor de Leerplanontwikkeling
 • Donkers, H. (1986). Samenwerking van vakken in projecten. In P. Knoester (Ed.), Ontwikkelingseducatie voor lbo, mavo en de onderbouw havo/vwo: afstemming tussen vakken – hoe doe je dat?. Enschede: Stichting voor de Leerplanontwikkeling
 • Donkers, H. & Frings, B. (1986). Gezondheid: recht of voorrecht? Enschede: Stichting voor de Leerplanontwikkeling (SLO)