Welkom op mijn persoonlijke website, die overigens nog volop in ontwikkeling is.

Deze website geeft een beeld van mijn belangrijkste activiteiten in verleden en heden. Wat heb ik zoal gedaan? Ik heb

  • geografie gestudeerd in Nijmegen (1970-1976);
  • voor de klas gestaan als leraar aardrijkskunde (1974-1978 en 1980-1981);
  • van 1979 t/m 2018 op de Radboud Universiteit in Nijmegen gewerkt als wetenschappelijk medewerker en docent in dienst van vier verschillende faculteiten: Interfaculteit der Aardrijkskunde & Prehistorie (Onderwijsgeografie), Sociale Wetenschappen (Politicologie/Internationale Betrekkingen/Studiecentrum voor Vredesvraagstukken), Letteren (Universitair Talencentrum/Radboud In’to Languages) en Beleidswetenschappen/Managementwetenschappen (Universitaire School voor Beleidswetenschappen, Onderwijscentrum, Onderzoeks- en Interventiemethodologie, Geografie, planologie & milieu)
  • lesmateriaal en onderwijsprogramma’s ontwikkeld voor het middelbaar en hoger onderwijs;
  • journalistieke artikelen geschreven voor kranten (vooral NRC Handelsblad), tijdschriften (vooral Geografie en het Tijdschrift voor de Leefomgeving) en lokale bladen (wijkkranten);
  • gewerkt als redacteur, hoofdredacteur en eindredacteur
  • cursussen (wetenschaps)journalistiek gegeven voor promovendi, studenten en redacties van tijdschriften;
  • bijdragen geleverd aan bosatlassen (o.a. over Nederland, water, voedsel, energie, veiligheid en duurzaamheid);
  • boeken of delen van boeken geschreven over water(conflicten), journalistiek en veranderend Nederland.

In april 2018 heb ik afscheid genomen van de universiteit en het onderwijs.

Ik heb een brede interesse en heb over zeer uiteenlopende onderwerpen geschreven. Als ik specialisaties moet noemen zijn dat water, kaarten & atlassen, Derde Wereld, milieu/duurzaamheid/klimaat, voedsel/landbouw en steden.

Voor een persoonlijke kijk op wat ik zoal doe zie mijn artikel  Geloofsbelijdenis van een journalistiek geograaf.

Ik ben er een fervent voorstander van dat wetenschappers niet alleen in buitenlandse Engelstalige toptijdschriften met een hoge impact factor publiceren, maar ook in Nederlandstalige bladen. Zie daarvoor o.a. mijn artikel ‘Weg uit de publicatieparadox’ Met de publicatieparadox wordt de praktijk bedoeld dat artikelen die officieel als publicatie gelden, niet of nauwelijks gelezen worden, terwijl artikelen die wel gelezen worden, niet als publicatie gelden. Tot de eerste categorie horen academisch-wetenschappelijke artikelen in Engelstalige journals ; tot de tweede populair-wetenschappelijke en journalistieke artikelen in Nederlandstalige kranten en tijdschriften.

Personalia

Ik ben in 1952 als oudste van zes jongens geboren op een boerderij in Boekel, Noord-Brabant. Daar heb ik op een lagere jongensschool gezeten. Daarna heb ik in Uden aan het College van het Heilig Kruis (internaat) mijn gymnasiumdiploma gehaald. Vervolgens ben ik aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (tegenwoordig Radboud Universiteit) sociale geografie gaan studeren.

Ik ben getrouwd en heb drie kinderen en vijf kleinkinderen. Ik woon sinds 1976 in Arnhem.

Mijn belangrijkste hobby’s zijn fietsen, reizen, schrijven en lezen.

Contact

Via de mail ben ik bereikbaar op henkdonkers@gmail.com