Vervoersarmoede

Vervoersarmoede is het verschijnsel dat mensen door gebrek aan vervoersmiddelen moeilijker aan werk kunnen komen, hun vrienden, familie en kennissen moeilijker kunnen bezoeken en voorzieningen als winkels en ziekenhuizen moeilijker kunnen bereiken. Planoloog Karel Martens schreef er het boek Transport Justice. Designing Fair Transportation Systems over. Naar aanleiding daarvan heb ik hem uitgebreid geïnterviewd. Eerder schreef ik samen met hem en Jeroen Bastiaanssen een artikel over vervoersarmoede in Nederland.

Fietsen

Behalve dat ik zelf veel fiets en fietstochten organiseer, heb ik in NRC Handelsblad, Geografie en het Tijdschrift voor de Leefomgeving ook over fietsen geschreven en scripties begeleid over ‘de geografie en planologie van de fiets’. Zie bijvoorbeeld:

In de top-20 van Nederlandse fietsgemeenten komen opvallend veel gemeenten voor uit de Bible Belt. Is dat toeval? Fietsen protestanten meer dan katholieken? Speelt religie (onbewust) toch nog een rol in onze keuze van vervoersmiddelenHet antwoord is ‘ja’.

Als protestante meer fietsen dan katholieken, hoe kan het dan dat wielrennen vanouds een katholieke sport is?

Fietsen is niet alleen een kwestie van infrastructuur maar ook van cultuur.

Hoe komt het dat zwarte wielrenners zo zeldzaam zijn in het peloton?

 • Donkers, H. (1997). Ruim baan voor de fiets… maar nieuwe Vinexen niet fietsvriendelijk. Heidemij Tijdschrift. Vakblad voor de Leefomgeving, 108 (3), 20-21.
 • Donkers, H. (1994, Mei 6). Fietsforens door weer en wind. NRC Handelsblad Bijlage Wetenschap & Onderwijs
 • Donkers, H. (1993, Mei 6). Nederlandse fietskennis te weinig geëxporteerd. NRC Handelsblad Bijlage Wetenschap & Onderwijs
 • Donkers, H. (1993, Mei 6). Fietsenrekken en de fiscus. NRC Handelsblad Bijlage Wetenschap & Onderwijs
 • Donkers, H. (1994, Januari 12). Fietslezen. NRC Handelsblad Achterpagina
 • Donkers, H. (1990, September 1). Materiële genoegens: de koersbroek. NRC Handelsblad Zaterdags Bijvoegsel
 • Donkers, H. (1988, Mei 24). Afzien voor amateurs. NRC Handelsblad Achterpagina

 Atlassen

 • Bosatlas van de Veiligheid (2017)
  • H6 Veilig vervoer (Op de weg, In de lucht, Op het water, Op het spoor)
  • H8 Industrie en mijnbouw (Vervoer van gevaarlijke stoffen)
 • Bosatlas van Nederland (2007)
  • H17 Infrastructuur

Artikelen

 • Donkers, H. (2009). Transalpiene vaarweg van Donau naar Adriatische Zee. Geografie. Vaktijdschrift voor geografen, 18 (2), 20-21.
 • Donkers, H. (2000, Maart 29). Mobiliteitsbeleid op drijfzand. Locatiebeleid bedrijven kan autoverkeer niet beperken. NRC Handelsblad Economie
 • Donkers, H. (1996, Februari 1). Gewoonterijder alleen met harde hand auto uit. NRC Handelsblad Bijlage Wetenschap & Onderwijs
 • Donkers, H. (1996, Juli 26). Rijksbeleid mobiliteit ‘verkeerd uitgevoerd’. NRC Handelsblad