Binnen de geografie heb ik me gespecialiseerd in het overdragen van (wetenschappelijke) informatie naar allerlei doelgroepen. In de jaren ‘70 als leraar aardrijkskunde in het middelbaar onderwijs, daarna als ontwikkelaar van onderwijsmateriaal en onderwijsprogramma’s en vanaf begin jaren ‘80 als (wetenschaps)journalist voor kranten (vooral NRC Handelsblad) en tijdschriften.

In 1986 ben ik begonnen met het geven van cursussen (wetenschaps)journalistiek voor promovendi wat ik tot 2017 onafgebroken gedaan heb. Behalve op de Radboud Universiteit heb ik dat ook gedaan voor onderzoeksscholen, redacties van tijdschriften en studenten van de Faculteit der Letteren en de Radboud Honours Academy.

Uit deze cursussen zijn drie (eigenlijk twee) boeken voortgekomen: ‘Journalistiek schrijven voor krant, vakblad en nieuwe media’ (1999; met Jaap Willems), ‘Journalistiek schrijven voor krant en vakblad’ (2002; een licht herziene versie van het boek uit 1999, zonder een hoofdstuk over nieuwe media omdat de ontwikkeling daarin zo snel gingen dat ze meer aandacht verdienden dan dit boek kon bieden) en ‘Journalistiek schrijven voor het hoger onderwijs’ (2010; met Selma Markhorst en Marij Smits). Alle boeken verschenen bij Uitgeverij Coutinho. Alleen ‘Journalistiek schrijven voor het hoger onderwijs’  is nog in de handel.