Geograaf en (wetenschaps)journalist

Month: April 2020

Georganiseerde terugtrekking a.g.v. zeespiegelstijging

Fairbourne aan het westkust van Wales tijdens een storm in 2014. Waterstaatkundige werken beschermen het dorp nu nog enigszins tegen overstromingen. Zeespiegelstijging a.g.v. klimaatverandering maakt bescherming op den duur onhoudbaar. De komende 40 jaar wordt het dorp ontmanteld. Fairbourne is een living lab voor gemeenschappen die door klimaatverandering bedreigd worden.
Aan de Engelse Noordzeekust liggen de dorpen Bacton en Walcott en een belangrijke gasterminal. Ze worden bedreigd door kusterosie a.g.v. zeespiegelstijging en klimaatverandering. Met zandsuppleties (zandmotor) probeert men tijd te kopen om op de (middel)lange termijn bebouwing landinwaarts te verplaatsen (georganiseerde terugtrekking)

Never waste een afvalcrisis

Westerse landen waren gewend hun plastic afval naar China te exporteren. Toen China in 2018 een importverbod op plastic afval afkondigde zette dit de internationale afvalhandel op zijn kop. Het zou een prikkel kunnen zijn om (a) minder plastic te gaan gebruiken en (b) meer zelf te recyclen.

Fragment uit de docu Plastic China

© 2024 Henk Donkers

Theme by Anders NorenUp ↑