De kern van de geografie is voor mij ‘De aarde als woonplaats van de mens en de mens als bewoner van de aarde’. Je kunt daarbij de mens en wat deze met de aarde of met zijn fysieke en sociale omgeving doet als invalshoek nemen. Of de aarde en wat de mens daarmee doet. Het is een kwestie van accenten, maar de interactie tussen de mens en zijn omgeving vind ik het boeiendste. Veel van mijn artikelen, inclusief die over water en klimaatverandering (zie thema’s water en klimaatverandering), gaan daarover.

Artikelen

 • Donkers, H. (2017). Vluchtelingenstroom Syrië vergroot waterstroom. Geografie. Vaktijdschrift voor geografen, 26 (3), 14-16.
 • Donkers, H. & Vijfeijken, B. van (2016). Fosfaatschaarste bedreigt wereldvoedselvoorziening. Geografie. Vaktijdschrift voor geografen, 25 (8), 6-12.
 • Donkers, H. (2016). Fur. De geboorteakte van de Atlantische Oceaan. Geografie. Vaktijdschrift voor geografen, 25 (6), 38-40.
 • Donkers, H. (2016). Geo-wandelroute in Sonsbeek. Fysische geografie in de stad. Geografie. Vaktijdschrift voor geografen, 25 (7), 16-19.
 • Donkers, H. (2016). Ik heb gelijk (maar niet altijd). Prof. J.J.C. Piket (90) over fysisch geograaf dr. W.F. Hermans Geografie. Vaktijdschrift voor geografen, 25 (4), 6-11.
 • Donkers, H. & Vijfeijken, B. van (2015). Green grabbing. De donkere kant van groene investeringen. Geografie. Vaktijdschrift voor geografen, 24 (8), 18-22.
 • Donkers, H. & Vijfeijken, B. van (2015). Global land rush. Geografie. Vaktijdschrift voor geografen, 24 (8), 23-24.
 • Donkers, H. & Horijon, T. (2015). Plastic soep. De ins & outs van een jong milieuprobleem. Geografie. Vaktijdschrift voor geografen, 24(7), 6-9
 • Donkers, H. & Horijon, T. (2015). Het raadsel van het verdwijnend plastic. Geografie. Vaktijdschrift voor geografen, 24 (7), 11-12.
 • Donkers, H. (2015). Over stuwwallen en droogdalen. Bulletin Vrienden van Sonsbeek, herfst (3), 3-5.
 • Boezeman, D.F. & Donkers, H. (2014). Geo-engineering: draaien aan de thermostaat van de atmosfeer. Geografie. Vaktijdschrift voor geografen, 23 (4), 6-9.
 • Boezeman, D.F. & Donkers, H. (2014). Mike Hulme: Geo-engineering is een zero sum game. Geografie. Vaktijdschrift voor geografen, 23 (4), 10-14.
 • Donkers, H. (2013). Gaat de Rode Zee de Dode Zee redden? Geografie. Vaktijdschrift voor geografen, 22 (7), 6-10.
 • Donkers, H. (2012). Beringstraat voorkomt stilvallen Warme Golfstroom. Geografie. Vaktijdschrift voor geografen, 21 (7), 4-4.
 • Donkers, H. (2012). Enorme zoetwaterbult op Noordelijke IJszee. Geografie. Vaktijdschrift voor geografen, 21 (4), 5-5.
 • Donkers, H. (2012). Klimaatverandering stelt ‘koolstofbom’ op scherp. Geografie. Vaktijdschrift voor geografen, 21 (7), 22-23.
 • Donkers, H. (2012). Overschakeling van kolen op schaliegas verergert broeikaseffect. Geografie. Vaktijdschrift voor geografen, 21 (4), 33-33.
 • Donkers, H. (2010). Canada. Mega-akkoord over bescherming oerbossen. Geografie. Vaktijdschrift voor geografen, 19 (8), 24-25.
 • Donkers, H. (2010). WaalWeelde: landschapsontwikkeling stuurt rivierverruiming. Geografie. Vaktijdschrift voor geografen, 19 (6), 22-25.
 • Donkers, H. (2010). Nieuw in Nederland: Drinkwater uit brak grondwater. Geografie. Vaktijdschrift voor geografen, 19 (7), 40-41.
 • Donkers, H. (2008). Gaza-oorlog verergert milieucrisis. Geografie. Vaktijdschrift voor geografen, 17 (8), 4-4.
 • Donkers, H. (2007). Etna veroorzaakte tsunami. Geografie. Vaktijdschrift voor geografen, 16 (6), 14-16.
 • Donkers, H. (2007). Noord-Hollandse stranden slinken. Geografie. Vaktijdschrift voor geografen, 16 (2), 4-4.
 • Donkers, H. (2006). Noordzee efficiënte bezinkput voor CO2. Geografie. Vaktijdschrift voor geografen, 15 (1), 5-5.
 • Donkers, H. (2006). Waterwervels transporteren warmte van Indische naar Atlantische Oceaan. Geografie. Vaktijdschrift voor geografen, 15 (1), 5-5.
 • Donkers, H. (2005). De nijlbaars als metafoor voor globalisering. Geografie. Vaktijdschrift voor geografen, 14 (9), 52-53.
 • Donkers, H. (2005). Europees Manifest over bescherming aardkundig erfgoed en geodiversiteit. Geografie. Vaktijdschrift voor geografen, 14 (1), 4-5
 • Donkers, H. (2005). Met landbouw voorkwam de mens een nieuwe ijstijd. Geografie. Vaktijdschrift voor geografen, 14 (1), 4-5.
 • Donkers, H. (2005). Noordelijke IJszee was ooit zoetwatermeer. Geografie. Vaktijdschrift voor geografen, 14 (1), 5.
 • Donkers, H. & Donker, A.E. (2005). Verbranding biomassa ontwikkelingslanden is onderschat milieuprobleem. Geografie. Vaktijdschrift voor geografen, 14 (2), 4-5.
 • Donkers, H. (2005, December 17). Permafrost voorbij. Ontdooiend bevroren puin bedreigt Alpendalen. NRC Handelsblad Bijlage Wetenschap, pp. 49.
 • Donkers, H. (2004). DINO: de goudmijn van de Nederlandse ondergrond. Geografie. Vaktijdschrift voor geografen, 13 (5), 36-37.
 • Donkers, H. (2004). De onmetelijke eindeloosheid van Russische landschappen. Geografie. Vaktijdschrift voor geografen, 13 (4), 40-43.
 • Donkers, H. (2002, Juli 13). Onderzees rivierslib stort zich vertraagd in de diepzeevlakte. NRC Handelsblad Bijlage Wetenschap & Onderwijs
 • Donkers, H. (2001). Scheepskarkassen op Aziatische stranden. Laatste grootscheepse dumping van gevaarlijk afval? Geografie. Vaktijdschrift voor geografen, 10 (november), 6-9.
 • Donkers, H. (2001, Juni 21). “De jacht op de handelaren in gevaarlijk afval.”. NRC Handelsblad, pp. 32.
 • Donkers, H. (2001, April 26). “De zegeningen van afval. Milieu-econoom ziet voordelen in groeiende Westerse export”. NRC Handelsblad, pp. 14.
 • Donkers, H. (2001, Juni 2). “Stofstorm over China. Intensieve landbouw leidt tot uitdroging.”. NRC Handelsblad, pp. 43.
 • Donkers, H. (2000). Campagne ‘Trek de groene grens’ werkt averechts. Tijdschrift voor de Leefomgeving, 111 (2), 8-9.
 • Donkers, H. (1998). ROM-aanpak: poldermodel avant la lettre. Tijdschrift voor de Leefomgeving, 109 (3), 24-28.
 • Donkers, H. (1997, Maart 15). Minder duiven door toediening van middel dat embryo’s doodt. NRC Handelsblad Bijlage Wetenschap & Onderwijs
 • Donkers, H. (1997). Ontgronding verbetert omgevingskwaliteit mits aangepast aan lokale behoeften. Tijdschrift voor de Leefomgeving, 108 (2), 24-27.
 • Donkers, H. (1997). Prof. Guus Borger: ‘Stadsrand tussen rood en groen verlengen”. Heidemij Tijdschrift. Vakblad voor de Leefomgeving, 108 (5), 18-19.
 • Donkers, H. (1996) Grotere grondmobiliteit voor meer natuur. ’s Graveland/Arnhem: Vereniging Natuurmonumenten en Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (12p)

 • Donkers, H. (1996, Februari 29). De Oostvaardersplassen van Egypte. NRC Handelsblad Bijlage Wetenschap & Onderwijs
 • Donkers, H. (1996, April 11). Het landgoed als de nieuwe toplocatie. NRC Handelsblad Bijlage Mens & Bedrijf
 • Donkers, H. (1996, September 21). Nederlandse hulp bij bestrijding van enorme steenkoolbranden in China. NRC Handelsblad
 • Donkers, H. (1996, April 4). Vijftig gulden voor een kievitsnest. NRC Handelsblad Bijlage Wetenschap & Onderwijs
 • Donkers, H. (1996, November 2). Elektriciteit uit hennep. Energiegewassen vormen alternatief voor fossiele brandstof. NRC Handelsblad
 • Donkers, H. & Horlings, L.G. (1995). Boer en bedrijfsstijl: milieubeleid in de landbouw te uniform. Geografie Educatief, 4 (3), 4-11.
 • Donkers, H. (1995, September 28). Bedrijven houden zich slecht aan milieuconvenanten. NRC Handelsblad Bijlage Wetenschap & Onderwijs
 • Donkers, H. (1995, April 6). Boeren houden alleen van boerennatuur. NRC Handelsblad Bijlage Wetenschap & Onderwijs
 • Donkers, H. (1995, September 14). Dag van het geologisch erfgoed. Op de fiets langs drumlin en pingoruï NRC Handelsblad Bijlage Wetenschap & Onderwijs
 • Donkers, H. (1995, April 27). De ecotoerist als wereldredder. NRC Handelsblad Bijlage Wetenschap & Onderwijs
 • Donkers, H. (1995, August 31). De mogelijkheden van de nieuwe milieunormen. Landgoederen voor de captains of industry. NRC Handelsblad Bijlage Wetenschap & Onderwijs
 • Donkers, H. (1995, September 7). Pure natuur of boerennatuur? NRC Handelsblad Bijlage Wetenschap & Onderwijs
 • Donkers, H. (1995, Mei 11). Mest voor India. NRC Handelsblad Bijlage Wetenschap & Onderwijs
 • Donkers, H. (1995, Juni 1). Natuurbeheer als melkkoe. NRC Handelsblad Bijlage Wetenschap & Onderwijs
 • Donkers, H. (1995, Februari 16). Vuilnisbelt Gazastrook. NRC Handelsblad Bijlage Wetenschap & Onderwijs
 • Donkers, H. (1993, Maart 4). Risico = gevaar x kwetsbaarheid. NRC Handelsblad Bijlage Wetenschap & Onderwijs
 • Donkers, H. (1993, Januari 7). Slecht bosbeheer maakt van Rusland binnen twintig jaar houtimporteur. NRC Handelsblad Bijlage Wetenschap & Onderwijs
 • Donkers, H. (1993, Maart 11). Thuis op de heide; Katholiek ontginnen en verheffen op het Brabantse platteland. NRC Handelsblad Bijlage Wetenschap & Onderwijs
 • Donkers, H. & Pleijte, M. (1993, September 30). Waarheen met al die bergen milieuvriendelijke GFT-compost? NRC Handelsblad Bijlage Wetenschap & Onderwijs
 • Donkers, H. (1992, Januari 9). “Produktiegroei is de kern van het milieuprobleem” Hueting vindt methode voor berekening duurzaam Nationaal inkomen;. NRC Handelsblad Bijlage Wetenschap & Onderwijs
 • Donkers, H. (1992, December 3). Abortuspil voor olifanten tegen overbevolking. NRC Handelsblad Bijlage Wetenschap & Onderwijs
 • Donkers, H. (1992, April 16). Noord tegen Zuid bij broeikaseffect. NRC Handelsblad Bijlage Wetenschap & Onderwijs
 • Donkers, H. (1992, December 17). Wat is LEISA? NRC Handelsblad Bijlage Wetenschap & Onderwijs
 • Donkers, H. (1991, Oktober 31). De Gordel van Smaragd in smog gehuld. Houtkap maakt oerwoud kwetsbaar voor brand. NRC Handelsblad Bijlage Wetenschap & Onderwijs
 • Donkers, H. (1991, Maart 1). De man die bomen plantte. NRC Handelsblad Achterpagina
 • Donkers, H. (1991, Oktober 10). Grondig standaardwerk over de Nederlandse bodem. NRC Handelsblad Bijlage Wetenschap & Onderwijs
 • Donkers, H. (1991, September 12). Milieustatistiek. NRC Handelsblad Bijlage Wetenschap & Onderwijs
 • Donkers, H. (1991, Juni 20). Onze uitgemergelde afvalbelt. Bodems spoelen weg, waaien weg, verzilten, verzuren, raken uitgeput, klinken in, slaan dicht, worden ondoorlatend of zelfs afgegraven;. NRC Handelsblad Bijlage Wetenschap & Onderwijs
 • Donkers, H. (1991, Juli 11). Stank na tank. De bijdrage van het autoverkeer aan de luchtvervuiling. NRC Handelsblad Bijlage Wetenschap & Onderwijs
 • Donkers, H. (1991, Maart 9). Grondwater beneden peil. Verdroging in Nederland. NRC Handelsblad Zaterdags Boekenbijvoegsel
 • Donkers, H. (1990, August 28). Agroforestry. NRC Handelsblad Bijlage Wetenschap & Onderwijs
 • Donkers, H. (1990, September 25). Bedrijven verhuizen niet voor schoon milieu; Al zegt 15 procent dat wel te doen wanneer milieunormen nog strenger worden. NRC Handelsblad Bijlage Wetenschap & Onderwijs
 • Donkers, H. (1990, Oktober 23). De demografische val. NRC Handelsblad Bijlage Wetenschap & Onderwijs
 • Donkers, H. (1990, Oktober 23). Ons consumptieniveau tegenover hun bevolkingsgroei. NRC Handelsblad Bijlage Wetenschap & Onderwijs
 • Donkers, H. (1990, Juli 24). De paden op, de regenwouden in. Het noodzakelijk kwaad van het ecotoerisme. NRC Handelsblad Bijlage Wetenschap & Onderwijs
 • Donkers, H. (1990, Januari 2). Genetische diversiteit. NRC Handelsblad Bijlage Wetenschap & Onderwijs
 • Donkers, H. (1990, Februari 13). Groen Nationaal Product. NRC Handelsblad Bijlage Wetenschap & Onderwijs
 • Donkers, H. & Nusink, H. (1990, Juni 10). Zwart ivoor. Zimbabwe wordt door internationaal verbod op ivoorhandel gestraft voor goed natuurbeheer. NRC Handelsblad Bijlage Wetenschap & Onderwijs
 • Donkers, H. (1990). Groene groei. De eeuwige vraag naar welvaart. Onzewereld-Spiegel, najaar.
 • Donkers, H., Hoebink, P. & Leijendekker, M. (1989, Mei 2). De schatkamers van de westerse landbouw. NRC Handelsblad Bijlage Wetenschap & Onderwijs
 • Donkers, H. (1989). De natuur neemt wraak in Indonesië. De Gordel van Smaragd verduisterd. De Nieuwe Geografenkrant, maart.
 • Donkers, H. & Hoebink, P.R.J. (1989). Oude rassen beter voor kleine boeren dan moderne hybride zaden. Zaadveredeling voor kleine boeren in Zimbabwe. Dimensie 3, 4. Ook in het Frans: Donkers, H. & Hoebink, P.R.J. (1989). Les espèces primitives: meilleures pour les petits paysans que les semences hybrides modernes. Amerioration des semences pour les petis paysans du Zimbabwe. Dimension 3, 4.
 • Donkers, H. (1988, April 5). Ecologische landbouw in de tropen. NRC Handelsblad Bijlage Wetenschap & Onderwijs
 • Donkers, H. (1988, September 6). Een nat land verdroogt. NRC Handelsblad Bijlage Wetenschap & Onderwijs
 • Donkers, H. (1988, Juli 12). Komt droogte in Amerika door broeikaseffect? Politici overtuigd, maar wetenschappers weten het nog niet. NRC Handelsblad Bijlage Wetenschap & Onderwijs
 • Donkers, H. (1988, August 2). Nieuw brandhout graag. NRC Handelsblad Bijlage Wetenschap & Onderwijs
 • Donkers, H. (1988). Natuurrampen, mensenwerk? Clamavi, 141 (november)
 • Donkers, H. (1987, August 27). Bacteriën in plaats van kunstmest. Toegepaste wetenschap in Zimbabwe. NRC Handelsblad Bijlage Wetenschap & Onderwijs
 • Donkers, H. (1987, Oktober 20). Biotechnologie in de Derde Wereld. NRC Handelsblad Bijlage Wetenschap & Onderwij
 • Donkers, H. (1987, Maart 19). De nieuwe plantages. Oerwouden gekapt voor Nederlandse handel. NRC Handelsblad Bijlage Wetenschap & Onderwijs
 • Donkers, H. (1987, Juli 16). De wonderbaarlijke visvangsten op het Victoriameer. NRC Handelsblad Bijlage Wetenschap & Onderwijs
 • Donkers, H. (1987, Oktober 31). Drainage bedreigt park Groote Peel. NRC Handelsblad
 • Donkers, H. (1987, December 23). Grote volksverhuizing Ethiopië veroorzaakt nieuwe milieuramp. de Volkskrant Open forum
 • Donkers, H. (1987, Oktober 6). Opwaaiende landbouwgronden. NRC Handelsblad Bijlage Wetenschap & Onderwijs
 • Donkers, H. (1987, August 6). Rampen in de Alpen. NRC Handelsblad Bijlage Wetenschap & Onderwijs
 • Donkers, H. (1987, December 22). Totale uitroeiing. NRC Handelsblad Bijlage Wetenschap & Onderwijs
 • Donkers, H. (1987). Liever pest-resistent dan pesticide-resistent – High tech voor arme boerten – wie stuurt de technologie? Onzewereld, december, 38-41.
 • Donkers, H. (1986, Februari 27). Koken op mest. NRC Handelsblad Bijlage Wetenschap & Onderwijs
 • Donkers, H. (1986, Oktober 23). Slachtoffers van de biotechnologie. NRC Handelsblad Bijlage Wetenschap & Onderwijs
 • Donkers, H. (1986). Mest en stro vervangen hout als brandstof. Nieuwe bedreiging voor milieu in de Derde Wereld. Onzewereld, november.
 • Donkers, H. (1985). Grote concerns werpen zich op landbouwzaden. Profijtelijke koppelverkoop van zaaigoed en bestrijdingsmiddelen. De Nieuwe Geografenkrant, september.
 • Donkers, H. (1984). Stofstormen van 1934: dure les in ecologie. Winderosie bedreigt ook nu nog landbouw in de ‘Dust Bowl’. De Nieuwe Geografenkrant, oktober, 7-9.