Samen met Henk Leenaers en Eelco Beukers stelde ik in 2017 de Bosatlas van de Veiligheid samen en schreef daarvoor de teksten. Noordhoff Atlasproducties tekende de kaarten en diagrammen, Frederik Ruys verzorgde de intermezzo’s. Lijn43 verzorgde de projectcoördinatie en de eindredactie. De atlas kwam tot stand in samenwerking met de ministeries van Veiligheid en Justitie en Infrastructuur en Waterstaat, en met tal van kennisinstellingen en organisaties op het gebied van de veiligheid zoals de Onderzoeksraad voor Veiligheid en het RIVM.

Samenvatting

Deze atlas toont in 10 hoofdstukken de essentie van alles wat in Nederland speelt rond het thema veiligheid aan de hand van schitterende luchtfoto’s, kaarten en infographics. Aan de orde komen onder andere persoonlijke veiligheid, waterveiligheid, cybercriminaliteit en internationaal terrorisme. De Bosatlas van de veiligheid is bestemd voor een breed publiek en verkrijgbaar bij de boekhandel.

Veiligheid gaat over de bescherming van mensen tegen gevaren van buiten, zoals geweld, ongevallen, rampen en incidenten. Zulke gevaren en dreigingen zijn er altijd en overal geweest, in vele vormen: ongelukken in en om het huis, pesterijen op school, verkeersongelukken, milieuvervuiling, voedselvergiftigingen, kleine en grote criminaliteit, infectieziekten en besmettingen, oorlogsgeweld. Recente ontwikkelingen zijn de intensivering van religieus terrorisme en de opkomst van cybercriminaliteit.

In deze Bosatlas maken we belangrijke feiten en cijfers over al deze vormen van veiligheid. Dat doen we op een visueel aantrekkelijke manier, met talloze kaarten, diagrammen en infographics.